Sponzori

Statoil

Alstom

Vattenfall

Schlumberger Enel

Technology Initiatives

novosti
Prihvaćene europske smjernice za praćenje i izvještavanje o emisijama tijekom kaptiranja i geološkog skladištenja CO2
22.06.2011.
Europska Komisija je 8. lipnja prihvatila smjernice za praćenje i izvještavanje o emisijama tijekom kaptiranja, transporta i geološkog skladištenja CO2. Implementacija smjernica bila je obveza u trećoj fazi sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova Europske Unije (EU's emissions trading scheme - ETS) od 2013. do 2020 godine, kako bi se kvantificiranjem emisija svake faze procesa omogućilo uključivanje kaptiranja i geološkog skladištenja CO2 u sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova.

CO2GeoNet Open Forum 2011
10.06.2011.
Istraživaci iz citave Europe sastali su se na CO2GeoNet Open Forumu u Veneciji od 9. do 11. svibnja 2011. kako bi predstavili posljednje rezultate istraživanja i raspravljali o najnovijim dostignucima u podrucju geološkog skladištenja CO2, kljucne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz industrijskih izvora. Teme Foruma obuhvatile su sljedeca podrucja: europski istraživacki projekti, smjerovi istraživanja i sheme financiranja u Europi, stanje razvoja pilot projekata, terenska istraživanja i veliki demonstracijski projekti. Organizirana je i posebna radionica usmjerena na transpoziciju EU Direktive 2009/31/EC o geološkom skladištenju CO2 u pravne sustave zemalja clanica EU. Forum su organizirali CO2GeoNet (Europska mreža izvrsnosti u podrucju geološkog skladištenja CO2) i CGS Europe (Paneuropska koordinirana akcija za geološko skladištenje CO2).

13 projekata iz podrucja kaptiranja i skladištenja CO2 prijavilo se za financiranje iz NER300
16.05.2011.
Sedam zemalja clanica apliciralo je za 13 projekata iz podrucja kaptiranja i skladištenja CO2 u prvom pozivu na dostavu projektnih prijedloga u okviru fonda NER300. Osim toga, zemlje clanice predale su 65 prijedloga projekata iz podrucja zaštite okoliša. Od 13 prijedloga projekata iz podrucja kaptiranja i skladištenja CO2, sedam dolazi iz Velike Britanije. Središnja i istocna Europa predstavljaju dva projekta: poljski projekt Belchatow i rumunjski GETICA. Slijedi tehnicka i financijska analiza prijavljenih projekata od strane Europske Investicijske Banke radi ocjene ispunjavanja uvjeta i rangiranja projekata na temelju kriterija ucinkovitosti smanjenja emisija staklenickih plinova. Konacni pravorijek Europske Komisije ocekuje se u drugoj polovici 2012.

Uspješna radionica s ciljem podizanja svijesti o kaptiranju i geološkom skladištenju CO2 u Litvi
15.04.2011.
Regionalna radionica s ciljem podizanja svijesti pod nazivom ‘CO2 Capture and Storage – Response to Climate Change’ („Kaptiranje i geološko skladištenje CO2 – Odgovor na klimatske promjene“) organizirana je u palaci Verkiai u blizini Vilniusa, 13. i 14. travnja 2011. Bila je to prva od tri radionice predvidene u sklopu projekta CGS Europe, a ujedno 3. u nizu radionica organiziranih od strane mreže CO2NET EAST. Radionica je usmjerena na zemlje clanice EU, te zemlje kandidate iz Balticke regije, srednje i stocne Europe. Radionici je prisustvovalo 70 sudionika iz 16 zemalja, pri cemu vecina iz Balticke regije. Tijekom dvodnevnog programa održano je 70 usmenih i 16 poster prezentacija te dva okrugla stola.
Prezentacije i posteri s radionice dostupni su na CGS Europe stranicama

Finalna verzija smjernica za implementaciju Direktive o geološkom skladištenju ugljicnog dioksida
05.04.2011.
Opca uprava za klimatsku akciju Europske komisije izdala je cetiri dokumenta (smjernice) koji bi trebali olakšati implementaciju Direktive 2009/31/EC o geološkom skladištenju ugljicnog dioksida u zemljama clanicama EU. Smjernice, uglavnom namijenjene kompetentnim nadležnim tijelima i mjerodavnim nositeljima interesa, usmjerene su na kljucne odredbe Direktive o geološkom skladištenju ugljicnog dioksida: prva smjernica ocrtava okvir upravljanja rizikom tijekom citavog životnog vijeka podzemnog skladišta CO2, dok su ostale tri usmjerene na probleme poput karakterizacije kompleksa podzemnog skladišta, sastava struje CO2, monitoringa i korektivnih mjera, kriterija za prijenos odgovornosti na zemlje clanice te problem financijske sigurnosti.
Dokumenti se mogu preuzeti s EC web stranica

EU low carbon Roadmap to 2050
22.06.2010.
Europska Komisija usvojila je plan za preobrazbu Europske Unije u kompetitivnu ekonomiju s niskom razinom ugljika do 2050. Plan opisuje ucinkovit put prema dostizanju cilja Europske Unije za smanjenjem emisija staklenickih plinova za 80-95% do 2050. u odnosu na baznu 1990. godinu. Najveca smanjenja emisija se, prema izvještaju, mogu ostvariti pri generiranju energije koja ce biti gotovo posve „oslobodena od ugljika“ do 2050. korištenjem tehnologija s niskom razinom ugljika, ukljucujuci generiranje elektricne energije iz elektrana na fosilna goriva opremljenih postrojenjima za kaptiranje i geološko skladištenje ugljika. Primjena kaptiranja i skladištenja ugljika u industrijskim procesima kao što je proizvodnja cementa i celika predvida se oko 2035. godine.
Plan se može preuzeti s EC web stranica

Nastavlja se tradicija radionica za zemlje srednje i istočne Europe
17.02.2011.
Tradicija započeta uspješnim radionicama u Zagrebu (2007.) i Bratislavi (2009.), nastavlja se trećom radionicom za podizanje svijesti o kaptiranju i geološkom skladištenju ugljika koja će se održati u Vilniusu, Litva, 13.-14. travnja 2011. Radionica, tradicionalno naslovljena "Kaptiranje i skladištenje CO2 – odgovor na klimatske promjene", organizirana je u okviru novog FP7 projekta CGS Europe i ponudit će najnovije informacije vezane za kaptiranje i geološko skladištenje ugljika. Prva najava može se preuzeti ovdje.

CGS Europe - nova paneuropska koordinirana akcija za geološko skladištenje CO2
15.02.2011.
CGS Europe, "Paneuropska koordinirana akcija za geološko skladištenje CO2", je projekt financiran u sklopu 7. okvirnog programa Europske unije za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti. CGS Europe okuplja najvažnije istraživacke institucije u podrucju geološkog skladištenja CO2 u zemljama clanicama i pridruženim zemljama. Projekt uspostavlja mehanizme koordinacije i integracije izmedu udruženja CO2GeoNet - Europske mreže izvrsnosti u podrucju geološkog skladištenja CO2 - i 23 istraživacke institucije, okupljajuci na taj nacin institucije iz 24 zemlje clanice i 4 pridružene zemlje.

Kaptiranje i geološko skladištenje CO2 bit će uključeno u Mehanizam čistog razvoja (CDM- Clean Development Mechanism)
13.12.2010.
Sudionici 16. Konferencije Okvirne konvencije o klimatskim promjenama Ujedinjenih naroda (UNFCC COP16) održane u Cancunu, Meksiko u načelu su se složili da kaptiranje i geološko skladištenje CO2 (CCS) bude prihvaćeno u sustav Mehanizma čistog razvoja Kyoto protokola. Savjetodavno tijelo za znanstvena i tehnička pitanja zaduženo je da donese pravila koja će omogućiti sigurnost i postojanost geološkog skladištenja CO2 na sastanku koji bi se trebao održati u Durbanu krajem 2011. Zainteresirane strane pozvane su da komentiraju ovaj problem do veljače 2011. Odluka se može naći ovdje

Započeo rumunjski integrirani projekt NER300 CCS
01.12.2010.
Rumunjsko ministarstvo ekonomije, trgovine i gospodarstva pokrenulo je demonstracijski projekt kaptiranja i skladištenja CO2 za NER300 u Bruxellesu na nacionalni dan Rumunjske 1. prosinca. Rumunjska je, nakon Poljske, druga država Središnje i istocne Europe koja službeno priprema demonstracijski projekt. Tehnologija kaptiranja i skladištenja CO2 bit ce integrirana u Turceni termoelektranu na ugljen smještenu u regiji Oltenia.
Više informacija


Europska infrastruktura za kaptiranje i geološko skladištenje CO2 medu prioritetima nove komunikacije Europske komisije
17.11.2010.
17. studenog 2010. Europska komisija prihvatila je komunikaciju „Energetski infrastrukturni prioriteti za 2020 i dalje – Nacrt integrirane europske energetske mreže“. U poglavlju 2.4 spomenuta je europska infrastruktura cjevovoda za transport CO2, koja ce postati nužna u slucaju znacajne implementacije tehnologije kaptiranja i geološkog skladištenja CO2. Ovaj predmet detaljnije je aneksom 4.2, ukljucujuci utvrdivanje svrsishodnih preporuka.
Više detalja dostupno je na mrežnoj stranici Europske komisije.


Objavljen prvi poziv za prijedloge projekata NER300
09.11.2010.
Opća uprava za klimatsku akciju Europske komisije najavila je prvi poziv za prijedloge projekata u području inovativne obnovljive energije i kaptiranja i geološkog skladištenja CO2 koji bi se financirali iz fonda NER300. Za financiranje izabranih projekata, bit će na raspolaganju 300 milijuna emisijskih dozvola iz Pričuve za nova postrojenja Sustava trgovanja emisijama EU; prodaju dozvola na tržištu vodit će Europska investicijska banka. Rok za predaju obrazaca zahtjeva matičnim državama članicama jest 9. veljače 2011. Rok do kojeg države članice trebaju završiti procjenu uvjeta za pristup natječaju i proslijediti obrasce zahtjeva Europskoj investicijskoj banci je 9. svibnja 2011.
Više detalja


Europska Komisija uvodi smjernice za Direktivu EU o kaptiranju i geološkom skladištenju ugljika
15.07.2010.
Sastanak nositelja interesa o nacrtu smjernica za EU Direktivu 2009/31/EC o geološkom skladoštenju CO2 – poznatu kao Direktiva o kaptiranju i geološkom skladištenju ugljika – održan je 15. srpnja u Bruxellesu. Predstavljena su četiri dokumenta koja bi trebala pomoći zemljama članicama prijenos Direktive u državne zakone do lipnja 2011. Dokumenti su podvrgnuti javnom savjetovanju i amandmanskoj proceduri, a očekuje se da će biti usvojeni u studenom 2010. Dokumenti se mogu naći na mrežnoj stranici Europske Komisije.

Prihvaćene europske smjernice za praćenje i izvještavanje o emisijama tijekom kaptiranja i geološkog skladištenja CO2
22.06.2010.
Europska Komisija je 8. lipnja prihvatila smjernice za praćenje i izvještavanje o emisijama tijekom kaptiranja, transporta i geološkog skladištenja CO2. Implementacija smjernica bila je obveza u trećoj fazi sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova Europske Unije (EU's emissions trading scheme - ETS) od 2013. do 2020 godine, kako bi se kvantificiranjem emisija svake faze procesa omogućilo uključivanje kaptiranja i geološkog skladištenja CO2 u sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova.

EU pristaje na financiranje projekata kaptiranja i geološkog skladištenja ugljika i projekata razvoja inovativnih obnovljivih izvora
31.05.2010.
Europska Komisija i zemlje članice EU podržale su prijedlog o uporabi 300 milijuna dozvola iz pričuve za nova postrojenja (new entrants reserve) Plana Europske unije za trgovinu emisijama za financiranje demonstracijskih projekata kaptiranja i geološkog skladištenja ugljika i za razvoj inovativnih obnovljivih izvora. Europska Komisija će izdvojiti 300 milijuna dozvola na europskoj razini, a novcem od prodaje dozvola (prodaje ih Europska investicijska banka) financirat će se projekti u zemljama članicama. Prvi poziv za prijavu projekata očekuje se u rano ljeto 2010. Planira se da će u prvom krugu biti financirano 8 projekata kaptiranja i geološkog skladištenja ugljika te 34 projekta s područja inovativnih obnovljivih izvora.

Novosti Foruma za vođenje sekvestracije ugljika (Carbon Sequestration Leadership Forum – CSLF) – novi tehnološki plan
26.08.2009.
Međunarodni Forum za vođenje sekvestracije ugljika (CSLF), dobrovoljna klimatska inicijativa razvijenih zemalja i zemalja u razvoju usredotočena na razvoj i unaprijeđenje tehnologija za izdvajanje i kaptiranje ugljičnog dioksida u svrhu njegova transporta i dugotrajnog sigurnog skladištenja, usvojila je novi tehnološki plan.
Novi plan objavljen je na stranicama CSLF-a u kolovozu 2009. a može se prihvatiti ovdje
Plan utvrđuje trenutno stanje tehnologije kaptiranja i skladištenja ugljika u čitavom svijetu, povećanje aktivnosti u industriji, glavne nedostatke tehnologije, te ključne prekretnice za razvoj isplativih tehnologija za izdvajanje, kaptiranje, transport i dugoročno skladištenje CO2
detaljnije (pdf)